ഹോം നഴ്‌സിംഗ് മേഖലയിലെ വനിതകളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍: പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് ഫെബ്രുവരി നാലിന് പത്തനംതിട്ടയില്‍

 
HN

പത്തനംതിട്ട: ഹോം നഴ്‌സിംഗ് മേഖലയിലെ വനിതകളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നതിന് ഫെബ്രുവരി നാലിന് രാവിലെ 10ന് പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കേറ്റ് കോളജില്‍ വനിതാ കമ്മിഷന്‍ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കും. ഹോം നഴ്‌സുമാരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സഹോദരിമാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അവരില്‍നിന്ന് നേരിട്ട് മനസിലാക്കുന്നതിനാണ് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 

പബ്ലിക് ഹിയറിംഗില്‍ ഉരുത്തിരിയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും നിര്‍ദേശങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനുള്ള ശിപാര്‍ശ വനിതാ കമ്മിഷന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു സമര്‍പ്പിക്കും. ഹോം നഴ്‌സിംഗ് മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗില്‍ പങ്കെടുക്കണം.