എയർപോർട്ട് ഖനനത്തിനിടെ ഗ്രീസിലെ ക്രീറ്റിൽ 4,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള മിനോവൻ ശിലാ സ്മാരകം കണ്ടെത്തി

 
World
ഗ്രീക്ക് ദ്വീപായ ക്രീറ്റിൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ നടത്തി: 4,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള മോതിരാകൃതിയിലുള്ള കല്ല് സ്മാരകം. പപ്പോറ കുന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ 1,800 ചതുരശ്ര മീറ്റർ നിർമ്മിതി വെങ്കലയുഗ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ വിമാനത്താവള പദ്ധതിക്കായി ഖനനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. 
അതിൽ എന്താണ് ഇത്ര ശ്രദ്ധേയമായത്?
1.4 മീറ്റർ കട്ടിയുള്ള എട്ട് കേന്ദ്രീകൃത കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സ്മാരകം നിർമ്മിച്ചത്. അവയിൽ ചിലത് ഇപ്പോഴും 1.7 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. 
സയൻസ് അലേർട്ട് പ്രകാരം ഈ പുരാതന ഘടനയുടെ വാസ്തുശില്പികൾ പുരാതന ആചാരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന കൊടുമുടികളുടെ സങ്കേതങ്ങളായ കുന്നുകളും പർവതനിരകളും നിർമ്മിച്ച മിനോവൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. 
വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഘടനയുടെ ഉദ്ദേശ്യം ഒരു നിഗൂഢതയാണെങ്കിലും ഇത് ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി ഗവേഷകർ അനുമാനിക്കുന്നു.
ഗ്രീക്ക് സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം ഒരു അറിയിപ്പിൽ പറഞ്ഞു, സൈറ്റിൽ ധാരാളം മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾ ഉള്ളതിനാൽ ഭക്ഷണം, വീഞ്ഞ്, ഒരുപക്ഷേ വഴിപാടുകൾ എന്നിവയുടെ ഉപഭോഗം ഉൾപ്പെടുന്ന ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഇത് ഇടയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാം. 
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഈ സ്മാരകത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉപയോഗ കാലഘട്ടം മിഡിൽ മിനോവൻ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു (ബിസി 2000 -1700). 
ഈ ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ കൂടുതൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങളും സംരക്ഷണവും അനുവദിക്കുന്നതിന്, ആധുനിക നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് ഈ സൈറ്റ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഗ്രീക്ക് സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് വലിയ താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരു അതുല്യമായ കണ്ടെത്തലാണ്. സ്മാരകത്തിൻ്റെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതിനും അത് പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനുമുള്ള പരിഹാരങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഗ്രീക്ക് സാംസ്കാരിക മന്ത്രി പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ ലിന മെൻഡോണി പറഞ്ഞു.
നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുൻഗണന സ്മാരകത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണമാണ്... സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും മൂല്യവും നാമെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നു