മെച്ചപ്പെട്ട ദഹനത്തിനായി ഈ പച്ചക്കറികൾ നിങ്ങളുടെ വേനൽക്കാല ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കുക

 
Health

മെച്ചപ്പെട്ട ദഹനത്തിനായി ഈ പച്ചക്കറികൾ നിങ്ങളുടെ വേനൽക്കാല ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കുക
വേനൽക്കാലത്ത് ഈ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്, കാരണം അവ നമ്മെ ജലാംശം നിലനിർത്തുകയും നാരുകളാൽ സമ്പുഷ്ടവുമാണ്

നിങ്ങളുടെ വേനൽക്കാല ഭക്ഷണത്തിൽ പച്ചക്കറികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് രുചികരം മാത്രമല്ല, ദഹനത്തിനും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിനും ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ വേനൽക്കാല ഭക്ഷണത്തിൽ ഈ പച്ചക്കറികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനും സീസണിലുടനീളം ജലാംശം നിലനിർത്താനും കഴിയും.

ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേനൽക്കാല ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന പച്ചക്കറികൾ:

1. കുക്കുമ്പർ
കുക്കുമ്പർ ജലാംശം നൽകുന്നതും ലയിക്കുന്ന നാരുകൾ അടങ്ങിയതുമാണ്, ഇത് പതിവായി മലവിസർജ്ജനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മലബന്ധം തടയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. അവയിൽ ഉയർന്ന ജലാംശം ഉണ്ട്, ചൂടുള്ള വേനൽക്കാല ദിവസങ്ങളിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

2. പടിപ്പുരക്കതകിൻ്റെ
പടിപ്പുരക്കതകിൽ വെള്ളവും നാരുകളും ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇവ രണ്ടും ആരോഗ്യകരമായ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. മലവിസർജ്ജനം നിയന്ത്രിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ കുടൽ അന്തരീക്ഷം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നാരുകൾ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, പടിപ്പുരക്കതകിൽ കലോറി കുറവാണ്, ഇത് വേനൽക്കാലത്ത് ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ഓപ്ഷനായി മാറുന്നു.

3. മണി കുരുമുളക്
കുരുമുളകിൽ നാരുകളും വെള്ളവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും മലം കൂട്ടുകയും മലബന്ധം തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ദഹനനാളത്തിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ സി പോലുള്ള ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകളും അവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

4. തക്കാളി
വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് തക്കാളി. അവയിൽ ലൈക്കോപീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് വൻകുടൽ കാൻസർ പോലുള്ള ചില ദഹന വൈകല്യങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, തക്കാളി ജലാംശം നൽകുന്നതും കലോറി കുറവുമാണ്, ഇത് വേനൽക്കാലത്തെ മികച്ച ലഘുഭക്ഷണമാക്കി മാറ്റുന്നു.

5. ചീര
ധാരാളം നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷക സാന്ദ്രമായ ഇലക്കറിയാണ് ചീര, ഇത് പതിവായി മലവിസർജ്ജനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിൽ മഗ്നീഷ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ദഹനനാളത്തിലെ പേശികളെ വിശ്രമിക്കാനും ദഹനക്കേടിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

6. ബ്രോക്കോളി
ബ്രോക്കോളിയിൽ നാരുകളും ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ആരോഗ്യകരമായ ദഹനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ദഹനനാളത്തിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുടലിലെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൾഫോറാഫേൻ എന്ന സംയുക്തവും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

7. കാബേജ്
നാരുകളും സൾഫർ സംയുക്തങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു ക്രൂസിഫറസ് പച്ചക്കറിയാണ് കാബേജ്, ഇവ രണ്ടും ആരോഗ്യകരമായ ദഹനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. നാരുകൾ മലവിസർജ്ജനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, അതേസമയം സൾഫർ സംയുക്തങ്ങൾ ദഹനനാളത്തിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

8. കാരറ്റ്
കാരറ്റ് ലയിക്കുന്ന നാരുകളുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ്, ഇത് മലവിസർജ്ജനം നിയന്ത്രിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ കുടൽ അന്തരീക്ഷം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ദഹനനാളത്തിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ പോലുള്ള ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകളും അവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

9. സമ്മർ സ്ക്വാഷ്
മഞ്ഞ കുമ്പളം, പാറ്റിപ്പാൻ സ്ക്വാഷ് തുടങ്ങിയ വേനൽക്കാല മത്തങ്ങകളിൽ കലോറി കുറവും ജലാംശം കൂടുതലും ഉള്ളതിനാൽ അവയെ ജലാംശം നൽകുന്നതും ദഹിക്കാൻ എളുപ്പവുമാക്കുന്നു. പതിവായി മലവിസർജ്ജനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യകരമായ ദഹനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നാരുകളും അവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

10. മുള്ളങ്കി
നാരുകളും ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകളാലും സമ്പന്നമായ മൊരിഞ്ഞ പച്ചക്കറികളാണ് മുള്ളങ്കി, ഇവ രണ്ടും ആരോഗ്യകരമായ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. നാരുകൾ മലം കൂട്ടാനും മലബന്ധം തടയാനും സഹായിക്കുന്നു, അതേസമയം ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകൾ ദഹനനാളത്തിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

വേനൽക്കാലത്ത് ഈ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രയോജനകരമാണ്, കാരണം അവ ജലാംശം ഉള്ളതിനാൽ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ നിർജ്ജലീകരണം തടയാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ, ഈ പച്ചക്കറികളിൽ പലതും വേനൽക്കാല മാസങ്ങളിൽ സീസണിലായതിനാൽ അവയെ കൂടുതൽ താങ്ങാവുന്നതും രുചികരവുമാക്കുന്നു.