900,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുരാതന മനുഷ്യരെ വെറും 1,300 ആളുകളായി ചുരുക്കിയ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം

 
Science

ആധുനിക മനുഷ്യരാശിയുടെ പൂർവ്വികർ ഏകദേശം 900,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലായിരുന്നു, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം 1,300 വ്യക്തികളുടെ പ്രജനന ജനസംഖ്യയായി ചുരുങ്ങി. നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസിൻ്റെ പ്രൊസീഡിംഗ്‌സിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനമനുസരിച്ച്, ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ജനസംഖ്യ കുറയുന്നതും മനുഷ്യരുടെ കൂട്ട കുടിയേറ്റവും മിഡ്-പ്ലീസ്റ്റോസീൻ ട്രാൻസിഷനുമായി ഒരു പൊതു വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഈ സമയത്ത് നിരവധി ജീവജാലങ്ങളെ തുടച്ചുനീക്കുന്നതിന് ഗുരുതരമായ പ്രക്ഷുബ്ധതയ്ക്ക് വിധേയമായി.

ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കും ഏഷ്യയിലേക്കും ഉള്ള ആദ്യകാല മനുഷ്യരുടെ ചലനം പുനർനിർമ്മിക്കുക പ്രയാസമാണ്. തെളിവുകളുടെ കഷ്ണം (അസ്ഥികളും ശിലാരൂപങ്ങളും) സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു സംഭവമല്ല, ഒന്നിലധികം തരംഗങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ്.

വ്യത്യസ്ത തരം വിശകലനങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യ കുടിയേറ്റം ജനസംഖ്യാ തടസ്സത്തിന് കാരണമായതായി സമീപകാല രണ്ട് പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഒരാൾ യുറേഷ്യയിലെ ആദ്യകാല പുരാവസ്തു സൈറ്റുകൾ പഠിക്കുകയും 1.1 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള തടസ്സം കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് 900,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനിതക വൈവിധ്യം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുന്ന ജനസംഖ്യാ തടസ്സം കണ്ടെത്തിയ മനുഷ്യ ജീനോമിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനമായിരുന്നു.

മിലാൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ജിയോവന്നി മുട്ടോണി, കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡെന്നിസ് കെൻ്റ് എന്നീ ജിയോളജിസ്റ്റുകൾ തടസ്സത്തിൻ്റെ സമയം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. യുറേഷ്യയിലുടനീളമുള്ള ആദ്യകാല മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ രേഖകൾ അവർ വീണ്ടും വിലയിരുത്തി. 900,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു കൂട്ടം സൈറ്റുകൾ അവർ കണ്ടെത്തി.

ജീനോമിക് ഡാറ്റയും ഹോമിനിഡ് സൈറ്റുകളുടെ ഡേറ്റിംഗും അനുസരിച്ച് ജനസംഖ്യാ തടസ്സവും കുടിയേറ്റവും സമാന്തരമായിരുന്നു. പ്ലീസ്റ്റോസീൻ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ആഗോള സമുദ്രനിരപ്പ് താഴ്ന്നു, ആഫ്രിക്കയും ഏഷ്യയും വരണ്ടുണങ്ങി.

എന്നിരുന്നാലും, സമുദ്രനിരപ്പ് താഴുന്നത് യുറേഷ്യയിലെ കരമാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറന്നു. ഗവേഷകരുടെ മാതൃക അനുസരിച്ച്, ഹോമിനിഡുകൾ വഴുതി വീഴുമായിരുന്നു. ഹോമിനിഡുകൾ മുമ്പ് കുടിയേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏകദേശം 900,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ആധുനിക ഹോമോ സാപ്പിയൻസിൻ്റെ പൂർവ്വികർക്ക് അവരുടെ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ അതേ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം ജനസംഖ്യാ തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നു.

മറൈൻ ഐസോടോപ്പ് ഘട്ടം 22-ൻ്റെ സമയത്ത് വർദ്ധിച്ച വരൾച്ച, ആഫ്രിക്കയിലെ ഭൂരിഭാഗം ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുടനീളം സാവന്നയുടെയും വരണ്ട മേഖലകളുടെയും വ്യാപനത്തിന് കാരണമായി, ആഫ്രിക്കയിലെ ആദ്യകാല ഹോമോ ജനസംഖ്യയെ അവർ തങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ എഴുതുന്ന വംശനാശം ഒഴിവാക്കാനോ പൊരുത്തപ്പെടുത്താനോ കുടിയേറാനോ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കഠിനമായ കാലാവസ്ഥാ ട്രിഗറിനുള്ള പ്രതികരണമായി ദ്രുതഗതിയിലുള്ള കുടിയേറ്റവും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഉപാധികളുമാണ്.