സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു

 
gold

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. ഒരു പവന് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 400 രൂപ കുറഞ്ഞു.ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 52,600 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 6,910 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1000 രൂപയാണ് വില. ഇന്നലെ 53,000. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണ വിലയാണിത്.

ഏപ്രിൽ ആദ്യത്തോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 50,000 കടന്നു. വെള്ളി വിലയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വില 86 രൂപയും ഒരു കിലോ വെള്ളിയുടെ വില 87,100 രൂപയുമാണ്.

അതേസമയം, വിദേശനാണ്യ ശേഖരം വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി റിസർവ് ബാങ്ക് വൻതോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള മൂന്ന് മാസ കാലയളവിൽ 19 ടൺ സ്വർണമാണ് ആർബിഐ വാങ്ങിയത്. പണപ്പെരുപ്പം കുതിച്ചുയരുന്നതിനാൽ, ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് സ്വർണശേഖരം ഉയർത്തുകയാണ്.