ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ കോശങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു

 
Cell

പരിണാമത്തിൻ്റെ കഥ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവേഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ്, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചുവെന്നും ഇന്ന് ഒരു ജീവി എന്ന നിലയിൽ നാം എങ്ങനെ എത്തി എന്നതിനെക്കുറിച്ചും.

അവയിൽ ഏറ്റവും ചർച്ചാവിഷയം, ഗ്രഹത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോശം എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്നതാണ്, അത് ഒടുവിൽ നാല് ബില്യൺ വർഷത്തിലേറെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്രയിൽ ആധുനിക ജീവികളിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നതാണ്. ആ ആദ്യ പ്രോട്ടോസെൽ രൂപപ്പെടുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് വന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പുതിയ ഗവേഷണം ഇപ്പോൾ ചൊരിയുകയാണ്.

സ്‌ക്രിപ്‌സ് റിസർച്ചിലെ ഒരു സംഘം ഗവേഷകർ ആദ്യത്തെ പ്രോട്ടോസെല്ലുകൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടുവെന്ന് ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു പാത കണ്ടെത്തി. ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന രാസപ്രക്രിയയായിരുന്നു അത്.

കെം ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ, തന്മാത്രയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയ മുമ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നേരത്തെ സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്ന് ഗവേഷകർ സംശയിക്കുന്നു, ഇത് കൂടുതൽ ഘടനാപരമായി സങ്കീർണ്ണവും രാസപ്രവർത്തനങ്ങളും വിഭജനവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിവുള്ള ഇരട്ട-ചങ്ങലയുള്ള പ്രോട്ടോസെല്ലുകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളോടെ.

ശരീരത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഫോസ്ഫേറ്റുകൾ ഉണ്ട്, ഗവേഷകർ മുമ്പ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിലും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഗവേഷകർ സംശയിക്കുന്നു.

ചില സമയങ്ങളിൽ നാമെല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു, ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്. മുമ്പ് കരുതിയിരുന്നതിലും നേരത്തെ ഫോസ്ഫേറ്റുകൾ സെൽ പോലുള്ള ഘടനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമായിരുന്ന ഒരു വിശ്വസനീയമായ മാർഗം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ബ്ലോക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുവെന്ന് പഠനത്തിൻ്റെ സഹ-അനുയോജ്യമായ മുതിർന്ന എഴുത്തുകാരനായ പിഎച്ച്ഡി രാമനാരായണൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി പറയുന്നു.

പ്രീബയോട്ടിക് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ലളിതമായ രാസവസ്തുക്കളും രൂപീകരണങ്ങളും എങ്ങനെ രാസപ്രക്രിയകൾ സംഭവിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘം പരിശോധിച്ചു.

ഫോസ്ഫേറ്റുകളുടെ ഒറ്റ മുതൽ ഇരട്ട ശൃംഖലകളിലേക്കുള്ള ജീവൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിന് നിർണായകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടോസെല്ലുകളുടെ പരിവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ലക്ഷ്യമിട്ടു.

പ്രീബയോട്ടിക് അവസ്ഥകളെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രോട്ടോസെല്ലുകളോട് സാമ്യമുള്ള വെസിക്കിളുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഫാറ്റി ആസിഡുകളും ഗ്ലിസറോളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാസ മിശ്രിതങ്ങൾ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

വ്യത്യസ്തമായ പിഎച്ച്, ഘടക അനുപാതങ്ങൾ, ലോഹ അയോണുകൾ, താപനില പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ വെസിക്കിളുകൾ ഫാറ്റി ആസിഡിൽ നിന്ന് ഫോസ്ഫോളിപ്പിഡ് പരിതസ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറുന്നത് അവർ നിരീക്ഷിച്ചു. ഇത് 4 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രോട്ടോസെൽ രൂപീകരണത്തിന് ഒരു വിശ്വസനീയമായ സാഹചര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഫാറ്റി ആസിഡുകളും ഗ്ലിസറോൾ ഫോസ്ഫോറിലേഷനും സുസ്ഥിരവും ഇരട്ട-ചെയിൻ ഘടനകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്ന പരിണാമത്തിൽ വിവിധ സഹിഷ്ണുതകളുള്ള വെസിക്കിളുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിലും പങ്കുവഹിച്ചതായി പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ ഗവേഷണം ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ സുപ്രധാനമായ രാസ ചലനാത്മകതയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു.