കമ്പനി വിടാൻ മക്കിൻസി ജീവനക്കാർക്ക് 9 മാസത്തെ മുഴുവൻ ശമ്പളവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

 
business

ഗ്ലോബൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനമായ മക്കിൻസി നൂറുകണക്കിന് മുതിർന്ന ജീവനക്കാർക്ക് സ്വമേധയാ കമ്പനി വിടാനും മറ്റ് ജോലികൾ തേടാനും പണം നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ബ്രിട്ടീഷ് ദിനപത്രമായ ദി ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മേഖലയിലാകെയുള്ള മാന്ദ്യത്തിനിടയിൽ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള കമ്പനികളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ശ്രമമാണിത്.

ബിസിനസ്സിൻ്റെ യുകെ വശത്തുള്ള മാനേജർമാർക്ക് ഒമ്പത് മാസം വരെ ജോലി തിരയൽ കാലയളവിലേക്ക് നീക്കിവയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നു.

ഈ കാലയളവിൽ സംശയാസ്പദമായ ജീവനക്കാർക്ക് ക്ലയൻ്റ് പ്രോജക്റ്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുപകരം പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിന് അവരുടെ ജോലി സമയം നീക്കിവയ്ക്കാനാകും.

ഈ കാലയളവിലുടനീളം അവർക്ക് അവരുടെ മുഴുവൻ ശമ്പളവും തുടർന്നും ലഭിക്കും, അവർ ഒമ്പത് മാസത്തെ മുഴുവൻ കാലയളവും ഉപയോഗിച്ചാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൗണ്ട് വരെയായിരിക്കും.