പ്രശസ്തമായ മാമാനിക്കുന്ന് മഹാദേവി ക്ഷേത്രം മോഹൻലാൽ സന്ദർശിച്ചു

 
Enter

കണ്ണൂർ: നടൻ മോഹൻലാൽ ഇരിക്കൂർ മാമാനിക്കുന്ന് മഹാദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ബുധനാഴ്ച ദർശനം നടത്തി. വിവിധ പരിപാടികൾക്കായി കണ്ണൂരിൽ എത്തിയ മോഹൻലാൽ ഇന്നലെ രാവിലെ ആറിന് പ്രസിദ്ധമായ മാമാനിക്കുന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി.

ക്ഷേത്രം എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും ഭാരവാഹികളും ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് മോഹൻലാലിന് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകി. മേൽശാന്തി ചന്ദ്രൻ മൂസ് നടന് പ്രത്യേക പൂജാ വഴിപാടുകൾ നൽകി. ക്ഷേത്രത്തെ വലംവെക്കുന്ന ഐതിഹ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും താരം തിരക്കി.

ദുരാത്മാക്കളെ അകറ്റാൻ പ്രത്യേക വഴിപാടുകൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് മോഹൻലാൽ ക്ഷേത്രം വിട്ടത്. സർവ്വ ദോഷങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന പരാശക്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരിക്കൂർ മാമാനിക്കുന്ന് മഹാദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ആചാരം.