പുതിയ മാറ്റമില്ല': പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ സർക്കാർ വിശദീകരണം നൽകി

 
Income Tax

ആദായ നികുതി ചട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരില്ലെന്ന് സർക്കാർ തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തടയാൻ ധനമന്ത്രാലയം വിശദമായ പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചു.

കമ്പനികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒഴികെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ഡിഫോൾട്ട് ഭരണമായി ഈ വ്യവസ്ഥ ബാധകമാണെന്നും ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂല്യനിർണ്ണയ വർഷം AY 2024-25 ആണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ നികുതി നിരക്കുകൾ ഗണ്യമായി കുറവാണെന്നും എന്നാൽ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് 50,000 രൂപയും കുടുംബ പെൻഷനിൽ നിന്ന് 15,000 രൂപയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷനല്ലാതെയുള്ള വിവിധ ഇളവുകളുടെയും കിഴിവുകളുടെയും ആനുകൂല്യം പഴയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിലേതുപോലെ ലഭ്യമല്ലെന്നും അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥ സ്ഥിരസ്ഥിതി നികുതി വ്യവസ്ഥയാണെങ്കിലും നികുതിദായകർക്ക് അവർക്ക് പ്രയോജനകരമെന്ന് കരുതുന്ന നികുതി വ്യവസ്ഥ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ധനമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന വായിക്കുക.

AY 2024-25 ലേക്കുള്ള റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് വരെ പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ബിസിനസ് വരുമാനം ഇല്ലാത്ത യോഗ്യരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയും ഭരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ അവർക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയും മറ്റൊരു വർഷത്തിൽ പഴയ നികുതി വ്യവസ്ഥയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം, തിരിച്ചും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുതിയതും പഴയ ആദായനികുതിയും
പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ, വ്യക്തികൾക്ക് ഒന്നുകിൽ പുതിയ ഭരണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനോ പഴയ ഭരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ അവസരമുണ്ടാകും.

80C (നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ചെലവുകൾക്കും), 80D (ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കും), എച്ച്ആർഎ (വീട് വാടക അലവൻസ്), എൽടിഎ (ലീവ് ട്രാവൽ അലവൻസ്) തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾക്ക് കീഴിൽ നിരവധി കിഴിവുകളും ഇളവുകളും പഴയ ഭരണകൂടം അനുവദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ചില ബ്രാക്കറ്റുകളിൽ ഉയർന്ന നികുതി സ്ലാബുകളുള്ള കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഘടനയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

മറുവശത്ത്, ഭൂരിഭാഗം കിഴിവുകളും ഇളവുകളും നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ഭരണകൂടം കുറഞ്ഞ നികുതി നിരക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഫയലിംഗ് പ്രക്രിയ കാര്യക്ഷമമാക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാകണമെന്നില്ല.

പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ 7.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ളവർക്കും നിക്ഷേപമില്ലാത്തവർക്കും ഈ സംവിധാനം നൽകുന്ന കുറഞ്ഞ നികുതി സ്ലാബുകളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാം.