എല്ലാ ഉറക്ക തകരാറുകൾക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആത്യന്തിക പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നു

 
Health

പൂന്തോട്ടപരിപാലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഉറക്ക പ്രശ്‌നങ്ങൾ കുറവാണെന്ന് പുതിയ പഠനം വെളിപ്പെടുത്തി. ജേണൽ ഓഫ് അഫക്റ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്‌സിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം, ഉദ്യാനപരിപാലനം ഉറക്കമില്ലായ്മ, പകൽ ഉറക്കം, സ്ലീപ് അപ്നിയ എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ, ന്യൂറോ ഡിജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മോശം ഉറക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്ന് മുൻ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പൂന്തോട്ടപരിപാലനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധ്യതയുള്ള പരിഹാരങ്ങളിലേക്ക് ഗവേഷകർ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു.

അമേരിക്കക്കാർക്കുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഗൈഡ്‌ലൈൻ അനുസരിച്ച് (രണ്ടാം പതിപ്പ്) പൂന്തോട്ടപരിപാലനം പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും മൾട്ടികോമ്പോണൻ്റ് ശാരീരിക പ്രവർത്തനവുമാണ്, ഇത് പ്രായമായവർക്ക് ഉചിതവും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പരിക്കുകളിലൊന്നാണ്. .

ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് പൂന്തോട്ടപരിപാലനത്തിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ നന്നായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ പൂന്തോട്ടപരിപാലന-ഉറക്ക ബന്ധം വെളിപ്പെടാതെ തുടർന്നു. അതിനാൽ ഈ പഠനം ഉദ്യാനപരിപാലനം ഉറക്ക പരാതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

പഠനം നടത്താൻ, 10 വ്യത്യസ്ത യുഎസ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 62,098 മുതിർന്നവരുടെ ഡാറ്റ ഗവേഷകർ വിശകലനം ചെയ്തു. ഈ പഠനത്തിനായി പരിശോധിച്ച ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഉറക്ക പരാതികളെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക മൊഡ്യൂളുകളുള്ള ആരോഗ്യ പെരുമാറ്റങ്ങൾ, വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ, പ്രതിരോധ നടപടികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച ഒരു സർവേ നടത്തി.

വ്യായാമം ചെയ്യാത്തവർ, തോട്ടക്കാർ, മറ്റ് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫലം

വ്യായാമത്തിലും പൂന്തോട്ടപരിപാലനത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വ്യായാമം ചെയ്യാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നിലധികം ഉറക്ക പരാതികൾ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി.

പൂന്തോട്ടപരിപാലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉറക്ക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 42 ശതമാനം കുറവാണ്. അതേസമയം മറ്റ് വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ നേരിടാനുള്ള സാധ്യത 33 ശതമാനം കുറവാണ്.

വിലയേറിയ നോൺ-ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇടപെടൽ എന്ന നിലയിലും എയ്റോബിക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഗാർഡനിംഗ് മുതിർന്നവർക്കും ഉറക്ക പരാതികൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ശക്തമായി ശുപാർശ ചെയ്യാമെന്ന് ഗാവോയെ ഉദ്ധരിച്ച് സൈപോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു.

വയലിൽ നനയ്ക്കുക, പച്ചക്കറികൾ വളർത്തുക തുടങ്ങിയ പൂന്തോട്ടപരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ മുതിർന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.