ഒരു 'ഗ്ലൂബോൾ' കണ്ടെത്തുന്നത് കണികാ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെ ഇളക്കിമറിക്കുന്നു

 
science

ക്വാർക്കുകളില്ലാതെ സബ് ആറ്റോമിക് ഗ്ലൂവോൺ കണങ്ങളുടെ ബോണ്ടഡ് അവസ്ഥകളായ 'ഗ്ലൂബോളുകൾ'ക്കായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ വളരെക്കാലമായി തിരയുന്നു, അവ ഒരു കണികാ ആക്സിലറേറ്റർ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കാം.

ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത് ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം. പ്രോട്ടോണുകളുടേയും ന്യൂട്രോണുകളുടേയും നിർമ്മാണ ഘടകമായ ക്വാർക്കുകളെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തി ആറ്റങ്ങളുടെ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഗ്ലൂവോണുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്.

ഈ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച്, ഗ്ലൂവോൺ ശക്തമായ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്‌സിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ്, അത് ഗുരുത്വാകർഷണം, വൈദ്യുതകാന്തികത, ദുർബലമായ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്‌സ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന പ്രകൃതിയുടെ നാല് അടിസ്ഥാന ശക്തികളിൽ ഒന്നാണ്. ഇതുവരെ, ഗ്ലൂണുകൾക്ക് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം എന്നതിനാൽ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞർ യഥാർത്ഥമായിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഗ്ലൂബോളുകൾ.

വ്യക്തിഗത ഗ്ലൂവോണുകൾക്ക് ദ്രവ്യമില്ല, ബലം മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ, എന്നിരുന്നാലും, ഗ്ലൂൺ ഇടപെടലുകൾ കാരണം ഗ്ലൂബോളുകൾക്ക് പിണ്ഡമുണ്ട്. അവ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ നിലവിലെ അറിവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കണികാ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ശരിയാണെന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു തെളിവാണിത്.

ചൈനയുടെ ബെയ്ജിംഗ് ഇലക്‌ട്രോൺ-പോസിട്രോൺ കൊളൈഡർ II വഴിയാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ശക്തമായ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്‌സ് ഉപയോഗിച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്വാർക്കും ആൻ്റിക്വാർക്കും ചേർന്ന കണങ്ങളായ മെസോണുകളെ ഒരുമിച്ച് തകർക്കാൻ കൊളൈഡർ ഉപയോഗിച്ചു.

ഈ കണികാ-സ്മാഷിംഗ് സെഷനുകളിൽ നിന്ന് ഗവേഷകർ ഉപ ആറ്റോമിക് അവശിഷ്ടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ശരാശരി 2,395 MeV/c പിണ്ഡമുള്ള കണങ്ങളെ അവർ കണ്ടെത്തി. അതാണ് ഗ്ലൂബോളുകളുടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പിണ്ഡം.

ഈ കണികയെ X(2370) എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, കൂടാതെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് ചില കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഗവേഷകർ തിരയുന്ന കാര്യവുമായി കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും അവ അടുത്തുവരുന്നു. കൃത്യമായ പ്രതികരണം നൽകുന്നതിന് കൂടുതൽ അളവുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ആവശ്യമാണ്.

ഗ്ലൂബോളുകളുടെ തെളിവുകൾ ഇതുവരെ നിർണ്ണായകമല്ലെങ്കിലും, അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2015 ൽ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഗ്ലൂബോളുകൾ കണ്ടതായി വിശ്വസിച്ചു. മറ്റൊരു കണിക സൈദ്ധാന്തികത്തിൽ നിന്ന് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് വരെ അത് നീണ്ടുനിൽക്കില്ല.