ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 50,000 രൂപയിലധികം വിലവരും; കേരളത്തിൽ അഭൂതപൂർവമായ വിലക്കയറ്റം

 
gold

കൊച്ചി: സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 50,000 രൂപ കടന്നു. നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഏകദേശം 50,400 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 130ൽ നിന്ന് 6300 രൂപയായി.

നിക്ഷേപകരുടെ കണ്ണുകളെ നിത്യമായി ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ചരക്കാണ് സ്വർണം എന്നതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില വർധിക്കുമെന്ന് വിശകലന വിദഗ്ധരും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡോളറിൻ്റെ വിനിമയ നിരക്കിലുണ്ടായ വ്യത്യാസമാണ് സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണമായത്.