അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർക്ക് 500 മുതൽ 1000 രൂപ വരെ ശമ്പള വർദ്ധനവ്

 
Anga

തിരുവനന്തപുരം: അങ്കണവാടി വർക്കർമാർക്കും 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സർവീസുള്ള ഹെൽപ്പർമാർക്കും 1000 രൂപ വർധിപ്പിച്ചതായി ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അറിയിച്ചു. 10 വർഷത്തിൽ താഴെ സർവീസുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം 500 രൂപ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ തീരുമാനം 60,232 പേർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.

നിലവിൽ അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർക്ക് 12,000 രൂപയും ഹെൽപ്പർക്ക് പ്രതിമാസം 8,000 രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ വേതനം ഡിസംബർ 2023 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലെയും മൊത്തം 44,737 വ്യക്തികൾക്ക് 1,000 രൂപ അധികമായി ലഭിക്കും, 15,495 ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ വേതനത്തിൽ 500 രൂപയുടെ വർദ്ധനവ് ലഭിക്കും.