കേരളീയത്തിന് 10 കോടി; കേരളിയത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഫീച്ചർ വീഡിയോകൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനം

 
Budget

തിരുവനന്തപുരം: കേരളീയം പരിപാടിക്ക് 2024ലെ ബജറ്റിൽ പത്ത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. കേരളത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന പഠനങ്ങളും സവിശേഷതകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്കായി 10 ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവച്ചതായി ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിനിടെ ധനമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി.

'കേരളപ്പിറവിയിൽ വർഷം തോറും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരളീയം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മേഖലകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒരു വേദിയായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഡൽഹി ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫെയറിനോട് സാമ്യമുള്ള വ്യാവസായിക വാണിജ്യ പ്രദർശനങ്ങൾ കേരളീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും. അടുത്ത വർഷത്തെ കേരളീയം പരിപാടിക്കായി 10 കോടി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെയും നന്മകളെയും കുറിച്ച് പഠന ഫീച്ചറുകളും വീഡിയോകളും നിർമ്മിക്കുന്നവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിന് പത്തുലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും അതിജീവിച്ച് വികസനസാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വകാര്യമേഖലയുടെ സഹായത്തോടെ വിവിധ വികസന മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു.