കേരളത്തിൽ താപനില ഉയരാൻ സാധ്യത, ആലപ്പുഴയിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

 
heat

തിരുവനന്തപുരം: ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഉഷ്ണ തരംഗത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഐഎംഡി അനുസരിച്ച് ആലപ്പുഴയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഉഷ്ണതരംഗം നിലനിൽക്കും.

തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ കടുത്ത ചൂടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും ആലപ്പുഴയിൽ 38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും കൊല്ലം, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ (സാധാരണയേക്കാൾ 3-5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്).

ഐഎംഡിയുടെ മഴ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് മഴ പ്രവചിക്കുകയും വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.