റോഡ് നന്നാക്കലല്ല, ഇന്ത്യ ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് എംപിമാരുടെ ജോലി; ശശി തരൂർ

 
Sasi

തിരുവനന്തപുരം: കേരളകൗമുദി സംഘടിപ്പിച്ച വിഷൻ 2030 കോൺക്ലേവിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ശശി തരൂർ എംപിയാകുന്നതിൻ്റെ പരിമിതികൾ നിരത്തിയത്. പ്രത്യേക പാർട്ടികൾ സംസ്ഥാന ഭരണവും കേന്ദ്ര ഭരണവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഒരു എംപി എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് നിരവധി പരിമിതികൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, പെൻഷൻ വിതരണം തുടങ്ങിയ ചുമതലകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതിനാൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എംപിമാർക്ക് പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് തരൂർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ഈ പരിമിതികൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. എംപിമാർ ഡൽഹിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യ ആരു ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ എംപിമാർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. പാർലമെൻ്റിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വാദിക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം തരൂർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.