നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലേക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി ഇമെയിൽ, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു

 
bomb

ന്യൂഡൽഹി: ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നോർത്ത് ബ്ലോക്കിന് ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചതായി ഡൽഹി ഫയർ സർവീസ് (ഡിഎഫ്എസ്) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. ഒരു ഇമെയിൽ വഴിയാണ് ഭീഷണി ലഭിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

പോലീസ്, അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഡോഗ് സ്ക്വാഡും ബോംബ് നിർവീര്യമാക്കൽ, കണ്ടെത്തൽ ടീമുകളും തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഡിഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ബോംബ് ഭീഷണി ഇമെയിൽ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഡിഎഫ്എസിലേക്ക് വിളിച്ചതെന്ന് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും ഇതുവരെ സംശയാസ്പദമായ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.